V spolupráci so spoločnosťami CBRE, CSI Leasing a Americkou obchodnou komorou sme na sklonku roka 2019 v priestoroch nášho nájomcu DIEBOLD NIXDORF zrealizovali odborné prednášky spojené s business raňajkami na tému „Zamestnanci novej generácie potrebujú kancelárie novej generácie“. Najnovšie novinky v trendoch usporiadania a prístupu v kancelárskych priestorov a súčasnú situáciu na trhu administratívnych priestorov predstavila spoločnosť CBRE. Možnosti a spôsoby, ako efektívne financovať vybavenie a zriadenie moderných a kvalitných priestorov predstavil pán Ernest SALZER zo spoločnosti CSI Leasing. Celú organizáciu a prípravu zastrešila Americká obchodná komora.