V roku 2020 sme v spolupráci s našim nájomcom, spoločnosťou DIEBOLD NIXDORF oslovili niekoľkých lokálnych poskytovateľov sociálnych služieb, občianskych združení a neziskových organizácií. Jednou z činností, ktoré so svojimi klientami vykonávajú je aj ergoterapia. Krásne, zaujímavé a užitočné diela z kreatívnych dielní si mohli účastníci charitatnívnych trhov zakúpiť. Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej a zmysluplnej