Jedným z mála mesiacov, kedy sme v roku 2020 cítili mierne uvoľnenie obmedzení spojených s koronavírusom, sme sa zamerali na najdôležitejšiu tému roka – zdravie. S naším partnerom a nájomcom, spoločnosťou DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. pre našich nájomcov pripravili celý súbor rôznych základných zdravotných vyšetrení. Okrem vyšetrení tlaku, zraku, telesného tuku, spirometrii, miery stresu a iných, boli k dispozícii aj výživoví poradcovi a tiež možnosť masáže. Svoje produkty ponúkali aj lokálni predajcovia produktov pre zdravú výživu. Záverom boli z účastníkov akcie vyžrebovaní traja výhercovia cennej, zaujímavej a zdravej tomboly.